Naše opatrovateľské služby u vás doma

Podporíme vás a budeme stáť pri vás pri riešení každodenných problémov. Náš opatrovateľský personál sa strieda v pravidelných intervaloch. S pribúdajúcim vekom spojeným so zdravotnými ťažkosťami čoraz viac záleží na kontinuite a pravidelnom režime. Naše opatrovateľky sú na tieto situácie vyškolené a majú mnohoročné skúsenosti. Vďaka štruktúrovanému priebehu dňa sa klienti cítia dobre a vyrovnane. Dochádza tak k vzniku kontinuálneho opatrovateľského vzťahu založeného na dôvere a rešpekte.

Starostlivosť o domácnosť

V súlade s vašimi požiadavkami, na ktorých sa dohodneme a ktorým prispôsobíme plán práce, sme schopní zabezpečiť napr. upratovanie, pranie bielizne, nákupy, likvidáciu odpadu, pranie záclon a čistenie chodníkov v zimnom období. V prípade potreby náš plán dokážeme kedykoľvek prispôsobiť. Práve preto sme neustále v kontakte.

Všeobecná opatrovateľská starostlivosť

Sme podporou v každodennom živote, rozprávame sa, čítame si alebo spoločne lúštime krížovky. K tomu patrí samozrejme aj starostlivosť o záhradu či domáce zvieratá, vybavovanie korešpondencie, vypĺňanie formulárov a kontakt s nemocnicou alebo úradmi. Plánujete oslavu narodenín, rodinnú slávnosť alebo posedenie pri kávičke? Radi sa o to postaráme. Nič by nemalo narúšať vaše sociálne kontakty a brániť vám navštevovať svojich priateľov a známych.

Sprevádzanie

Do každého dňa je nevyhnutné vedome zahrnúť pohybovú aktivitu. Pri ťažkostiach s chôdzou aj napriek využívaniu pomocných prostriedkov, akými sú invalidný vozík, rolátor alebo palica, vám zabezpečíme pohyb. Ani dovolenke nič nestojí v ceste. Okrem toho budeme dohliadať na váš pitný režim, keďže pocit smädu sa s pribúdajúcim vekom vytráca.

Pobyt v nemocnici

Počas vášho pobytu v nemocnici neustaneme a naďalej sa budeme starať o všetko potrebné. Zariadime váš pobyt, navštívime vás, zabezpečíme vám čistú bielizeň a postaráme sa o riadny chod vašej domácnosti. Sústreďte sa na svoje zdravie. My sa postaráme o všetko ostatné, vrátane vášho návratu domov. V prípade, že budete odkázaní na medicínsku starostlivosť, napr. prostredníctvom Spitex alebo inej inštitúcie, radi prevezmeme koordináciu a zorganizujeme všetko potrebné.

Krátkodobé premostenie

Krátkodobá opatera sa výborne hodí v situáciách, kedy potrebujete dopriať voľno členom svojej rodiny, ktorí sa o vás starajú.

Odchod z pracovného prostredia a nedostatok voľného času majú často za následok sociálnu izoláciu. V situácii, kedy človek nemá možnosť odpočinúť si na dovolenke a musí sa vzdať svojich záľub, športových aktivít a starostlivosti o vlastný zdravotný stav a zároveň je vystavovaný nadmernej psychickej a fyzickej záťaži, sa môže sám ľahko stať pacientom.

Riešením je krátkodobá opatera. Vaši rodinní príslušníci získajú čas pre seba, ktorý môžu využiť na dovolenku alebo liečebný pobyt. Stretávajte sa s priateľmi a udržujte svoje spoločenské kontakty. Nájdeme ten najlepší spôsob opatery, ktorý bude vyhovovať vám i vašim blízkym. Upozorňujeme, že v rámci krátkodobej opatery a casa personal neposkytuje doplnkové služby starostlivosti o domácnosť.

Radi vám poskytneme nezáväzné osobné poradenstvo.

Podrobnosti o našej cenovej politike a podmienkach

24-hodinová opatera

V závislosti od vašich potrieb a možností sme tu vždy pre vás a v každej situácii k vám pristupujeme s rešpektom a pozornosťou. Náš odborný a empatický opatrovateľský personál rešpektuje vaše súkromie a váš osobný priestor. Týždenná opatera je spoplatnená paušálne v sume 1 990,00 švajčiarskych frankov bez DPH. Pri uzatvorení zmluvy na minimálne jeden mesiac predstavuje cena za mesačnú opateru sumu 6 900,00 švajčiarskych frankov bez DPH. V závislosti od dĺžky zmluvného vzťahu a náročnosti vykonávaných činností je možná dohoda. Neváhajte nás kontaktovať.

Hodinová, resp. krátkodobá opatera

Aj v prípade, že nepotrebujete 24-hodinovú starostlivosť a opatrovateľ u vás nebýva a neprespáva, zabezpečíme vám počas celého trvania nášho vzťahu rovnaký opatrovateľský personál. Ten bude bývať vo vašej blízkosti, aby mohol v prípade núdze promptne reagovať. Vďaka tomu je možné vám zabezpečiť hodinovú opateru aj počas noci.