Chceli by ste časť svojich pracovníkov zamestnať externe? Napríklad v týchto situáciách: na realizáciu časovo ohraničených projektov, pri dosiahnutí limitu počtu zamestnancov/plánovacom obmedzení, v ekonomicky neistých časoch alebo vždy, keď sú náklady na zamestnanie a riziko príliš vysoké.

Prostredníctvom a casa 24 h môžete získať nových pracovníkov rýchlo, jednoducho, bez nákladov a rizika. To vám garantujeme pri najlepších podmienkach už od 2 švajčiarskych frankov – hodinová marža. Vaša firma neznáša riziká zamestnávateľa. To znamená, že nemusíte spisovať žiadnu pracovnú zmluvu a vybavovať prihlasovanie do sociálnej poisťovne a ostatných inštitúcií. Odpadá taktiež vaša povinnosť platiť rodinné prídavky. V prípade úrazu alebo choroby vám nevznikajú žiadne náklady, keďže pracovník je zamestnancom a casa 24 h a poberá mzdu priamo od nás. Tak fungujú naše služby.

Informujte nás o tom, aký personál potrebujete a aké mzdové ohodnotenie ponúkate – hodinové alebo mesačné. My vám zašleme pracovnú zmluvu pre vášho pracovníka a potvrdenie zákazky. Po zaslaní výkazov o odpracovanom počte hodín mzdu vyplatíme do 2 pracovných dní. Mesačné mzdy automaticky uhrádzame k 25. dňu v mesiaci. Faktúru vám zašleme.

Kalkulácia nákladov

Zistite výšku svojich nákladov na individuálny balíček služieb. Zadajte požadovanú sumu a zvoľte hodinovú, dennú, či mesačnú mzdu alebo fixnú cenu. Na kalkulačke sa ihneď zobrazia najdôležitejšie údaje k vami zadanému modelu zamestnania/finančného ohodnotenia.