Program Duo je revolučný a realistický zároveň. Využíva nové metódy a rešpektuje dôležité princípy. Náš program Duo vás presvedčí svojou sofistikovanosťou a individuálnym prístupom. Len čo zistíme, koho, čo a za akých podmienok potrebujete, ponúkneme vám ten najvhodnejší zo štyroch variantov programu Duo:

  • prenájom a casa personal – pre všetkých, ktorým nevyhovuje stále trvalé zamestnávanie personálu
  • sprostredkovanie a casa personal – určené tým, ktorí rýchlo hľadajú stabilných zamestnancov
  • program a casa personal Try & Hire – pre všetkých, ktorí sa chcú rozhodnúť až po 90-dňovej skúšobnej lehote
  • a casa personal headhunting – pre všetkých, ktorí majú na svoj personál konkrétne špecifické požiadavky

Neviete, ktorý spôsob by bol pre vás najlepší? Počas nášho osobného stretnutia to rýchlo zistíme.

Kto sme, čo ponúkame a ako pracujeme: Naša práca je založená na piatich pilieroch – nezáleží na tom, či ide o prenájom, sprostredkovanie Try & Hire alebo headhunting. Neotrasiteľní, stabilní a originálni. Chceme, aby ste vedeli, na čom ste a kto vám dokáže pomôcť s hľadaním perfektného personálu.

a casa personal zabezpečí odborný personál priamo k vám. Ako? Máme desaťročia skúseností, dobré vzťahy s klinikami, liečebnými ústavmi, ambulanciami a ďalšími zdravotníckymi zariadeniami a vrodený cit pre túto prácu. Náš program Duo je založený na rozdelení práce medzi dvoch pracovníkov.

Profitujte z našich piatich pilierov a casa – najlepšie ihneď. Na tel. č. 041 726 18 48 alebo e-mailom na info@acasa-personal.ch vám poskytneme informácie o našich službách, aktuálnych dostupných pracovníkoch a výhodách, ktoré vám naša spolupráca prinesie.

1. pilier programu Duo

Zásada a casa:

diverzifikácia rizika

Zamestnávatelia neustále potrebujú a hľadajú odborný personál – až príliš často sú však neúspešní. a casa personal to dokáže vyriešiť. Schopnosť nájsť skutočne kvalitný personál je našou silnou stránkou. a casa personal vám zabezpečí presne takých odborníkov, akých potrebujete. Či už formou prenájmu alebo sprostredkovania, prostredníctvom headhuntingového projektu alebo formou Try & Hire s prenájmom alebo finálnym sprostredkovaním.

Pri našich rešeršiach často uspejeme aj v zahraničí. Zahraniční pracovníci by s nami (a tým pádom aj s vami) často radi spolupracovali, avšak len za predpokladu, že sa nebudú musieť presťahovať. U nás hovoríme: Ľudia pracujúci vo Švajčiarsku, ktorí však majú centrum svojich životných záujmov aj naďalej vo svojej domovskej krajine, pracujú s vášňou a nadšením.

Mottom nášho úplne nového programu Duo je „Zjednodušovať procesy, znásobovať pracovné sily“. Dvaja pracovníci sa delia o jednu pracovnú pozíciu. Členovia tohto pracovného páru úzko spolupracujú a optimálne sa dopĺňajú. Pri práci sa striedajú. To znamená: Pracovník A pricestuje na štyri týždne, počas tohto obdobia býva vo Švajčiarsku a pracuje na plný úväzok a v plnom nasadení – za polovičnú mzdu. Počas nasledujúcich štyroch týždňov prácu prevezme pracovník B – taktiež za polovičnú mzdu. Za jedno pracovné miesto teda zaplatíte jednu mzdu – rozdelenú medzi dve osoby. Počas štyroch týždňov voľna osoba naďalej poberá polovičnú mzdu.

V skratke: Zodpovednosť sa rozdelí, istota zdvojnásobí.

2. pilier programu Duo

Filozofia a casa:

dvojnásobná istota

Choroba, dovolenka, či iný výpadok – niekedy sú plánované, často však neočakávané. Ich riešenie býva problematické. S našou filozofiou dvojnásobnej istoty výpadky pokryjete skôr ako nastanú. Jeden pracovník je zálohou pre toho druhého. Všetko je zaistené, garantované a bez veľkých nákladov. Pretože: Keď nepracuje pracovník A, zastúpi ho pracovník B. Odpadá povinnosť neustáleho prihlasovania a odhlasovania zamestnancov, obaja pracovníci sú prihlásení 365 dní v roku.

a casa personal pre vás znamená: optimálne procesy pri nízkych nákladoch.

3. pilier programu Duo

Procesy a casa:

optimalizovaný priebeh

Koncept dvojitého zamestnávania vám nepridá prácu. Naopak, odbremení vás od nej. Pocítite zníženie nákladov, pretože obaja pracovníci budú prihlásení počas celého roka. Odbremeníte sa od neustáleho administratívne náročného prihlasovania a odhlasovania. Sústreďte sa na to podstatné, nie na aktuálny stav svojho personálu. Ten je variabilný v závislosti od typu našej spolupráce: prenájom, sprostredkovania alebo Try & Hire. Pri tomto spôsobe získavania pracovníkov zostáva osoba prvých 90 dní zamestnancom a casa personal. My vám ju prenajmeme a keď sa pre ňu rozhodnete, zariadime sprostredkovanie. Ak sa vám pracovník zapáči ihneď, môžeme skúšobnú dobu vynechať a prejsť rovno k sprostredkovaniu. A čo robiť v prípade, že od začiatku presne viete, koho hľadáte? Duo koncept môžete využiť aj pri službe a casa personal headhunting. S radosťou pre vás nájdeme dve osoby, ktoré sa podelia o pracovnú pozíciu vo vašej organizácii.

Spolupracujte s nami: našimi dômyselnými metódami dokážeme motivovať vašich pracovníkov.

4. pilier programu Duo

Najväčšia výhoda a casa:

motivovaní pracovníci

Spolupráca s a casa personal vám prináša množstvo výhod. Jedna z tých najdôležitejších: motivovaní pracovníci. Tí, ktorí v súlade s princípmi nášho programu Duo majú oporu vo svojich blízkych, pracujú nadšene, cieľavedome a plne sústredene. Štyri týždne v plnom nasadení, štyri týždne odpočinku v pohodlí domova. Štyri týždne práce, štyri týždne voľna. Mesačné zmeny si pracovník strieda s druhým členom tímu. A aby sa pracovník mohol plne sústrediť na novú prácu, pomôžeme mu s hľadaním ubytovania vo Švajčiarsku.

Spolupráca založená na dôvere je pre nás prioritou: otvorená komunikácia a 100-percentné nasadenie.

5. pilier programu Duo

Prax a casa:

férová spolupráca

Férová spolupráca pre nás znamená otvorenú komunikáciu všetkých zúčastnených. a casa personal garantuje minimálnu jazykovú úroveň všetkých pracovných síl B2, t. j. druhý najvyšší stupeň. Aby v praxi nedochádzalo k nedorozumeniam a pracovné dni prebiehali hladko. Od začiatku.

a casa personal: zabezpečí odborný personál priamo k vám.

Znie to dobre? Kontaktujte nás! Radi vám vysvetlíme podrobnosti nášho programu Duo, alebo prejdeme rovno k sprostredkovaniu. Akých pracovníkov hľadáte? Zadať dopyt.