Pre rôzne švajčiarske podniky hľadáme personál všetkých zameraní a oborov. Naše aktuálne ponuky práce nájdete tu. Upozorňujeme, že akceptujeme len žiadosti v nemeckom jazyku.

Máte ukončené zdravotnícke vzdelanie?

Osobám, ktoré v niektorom z členských štátov EÚ ukončili magisterské alebo bakalárske štúdium v odbore zdravotný ošetrovateľ alebo fyzioterapia, pomôžeme s administratívou pri udeľovaní licencie Švajčiarskeho Červeného kríža (ŠČK) a následným hľadaním zamestnania. Posudzovanie uchádzačov prebieha nasledovne.

  1. Zašlete nám kompletnú dokumentáciu potrebnú na uchádzanie sa o zamestnanie spolu s fotografiou, pracovnými posudkami a diplomom preukazujúcim vaše zdravotnícke vzdelanie prostredníctvom online formulára alebo e-mailom na info@acasa-personal.ch. Len čo vaše údaje dostaneme a preveríme ich, budeme vás kontaktovať.

  2. Vybavíme za vás žiadosť o dokumentáciu k predbežnému prevereniu u Švajčiarskeho Červeného kríža (ŠČK). Vy doplníte chýbajúce dokumenty. Po skompletizovaní dokumentácie za vás požiadame ŠČK o zahájenie predbežného preverenia vašej kvalifikácie. Tento proces trvá spravidla 3-4 týždne.

  3. Ak ŠČK zhodnotí vašu kvalifikáciu kladne, pozveme vás na pracovný pohovor priamo u nás alebo prostredníctvom Skype. Počas tohto rozhovoru zhodnotíme, či máte predpoklady na prácu vo Švajčiarsku. Po úspešnom absolvovaní pohovoru za vás uhradíme náklady na udelenie plnohodnotnej licencie ŠČK. Náklady na udelenie licencie predstavujú 600 až 1000 švajčiarskych frankov a tento proces trvá spravidla 1 až 3 mesiace.

  4. Po tom, čo vám Červený kríž udelí licenciu, začneme s hľadaním vhodného pracovného miesta pre vás vo Švajčiarsku. V závislosti od dĺžky pracovného pomeru vo Švajčiarsku nám po nástupe do zamestnania na sprostredkované miesto splatíte časť nákladov na licenčné konanie.